Bir kez daha ESG sürdürülebilirlik sıralamasında "Pek iyi"

Sürdürülebilirlik sıralama ajansı imug | rating, 2022 sıralaması ile ÖBB Rail Cargo Group'un (RCG) sürdürülebilirlik faaliyetleri ile doğru yolda olmaya devam ettiğini teyit etmiştir.

ESG sürdürülebilirlik sıralamasında 100 puandan 79 alan RCG, bir önceki yıla kıyasla 2 puan iyileşip bir kez daha “Pek iyi” notunu almıştır. ESG performansı, sıralamada Çevre (Environment), Sosyal (Social) ve Şirket yönetimi (Governance) alanlarını kapsamaktadır. Kapsamlı değerlendirme turlarında bu alanlar ve şirket dâhilindeki tüm önlemler analiz edilmektedir, örneğin CO2 azaltma veya geri dönüşüm faaliyetleri ile ilgili önlemler – bunun dışında ürünler ve hizmetler, çalışma koşulları, fırsat eşitliği ve sürdürülebilir tedarik de incelenmektedir. Rail Cargo Group'un yanı sıra ÖBB şirketleri Personenverkehr (Yolcu taşıma), Produktion (Üretim), Train Tech ve Postbus da değerlendirildi.

RCG'nin ESG performansı

RCG'nin sürdürülebilirlik performansı, tüm ESG alanlarında ve böylece toplamda “Pek iyi” ile değerlendirildi. İş modeli, yani ilgili hizmetler dâhil olmak üzere ray üzerinde malların taşınması, toplamda sürdürülebilirlik için olumlu bir katkı olarak değerlendirildi. Çevre (Environment) alanında alınan puanlar, diğerlerin yanı sıra tüm RCG'deki ISO 14001 sertifikalı çevre yönetim sistemine ve Avusturya, Almanya ve Çekya'dan temin edilen %100 yeşil demiryolu akımına dayanmaktadır. Sosyal (Social) alanında yaygın eğitim imkânları, sağlık yönetimi ve fırsat eşitliğinin teşvik edilmesi gibi konu alanları özellikle öne çıkmaktadır. Uyum, işletme güvenliği, Stakeholder-Engagement ve tedarik zinciri yönetimine ilişkin önlemler, Şirket yönetimi (Governance) alanının özellikleridir.

KSS/Çevre

23.08.2022