Din nou calificatiful "Foarte bun" în ratingul sustenabilităţii ESG

Prin evaluarea din 2022, agenţia germană de rating în domeniul sustenabilităţii imug | rating confirmă că grupul ÖBB Rail Cargo Group (RCG) se află în continuare pe drumul cel bun cu activitățile sale de sustenabilitate.

Cu 79 din 100 de puncte în ratingul sustenabilităţii ESG, grupul RCG prezintă o creştere de 2 puncte față de anul precedent și primeşte din nou calificatiful „Foarte bun”. Aşa numita Performanță ESG acoperă în rating domeniile mediul înconjurător (Environment), aspecte sociale (Social) şi managementul întreprinderii (Governance). În cadrul rundelor de evaluare cuprinzătoare sunt analizate aceste domenii si toate măsurile interne din întreprindere ca de exemplu, pentru reducerea CO2 sau activităţile de reciclare – dar şi produsele şi serviciile precum şi condiţiile de muncă, egalitatea de şanse şi achiziţiile durabile. Au fost evaluate pe lângă grupul Rail Cargo Group şi întreprinderile ÖBB Transport de pasageri, Producţie, Train Tech şi Postbus.

Performanța ESG a grupului RCG

Performanţa în materie de sustenabilitate a grupului RCG este evaluată în toate domeniile ESG şi apreciată pe ansamblu ca „Foarte bună“. Modelul de afaceri şi anume, transportul de marfă pe şine inclusiv serviciile acestuia, a fost apreciat în general ca o contribuţie pozitivă la sustenabilitate. În domeniul mediului înconjurător (Environment) au fost apreciate printre altele, sistemul de management al mediului înconjurător, certificat la nivelul grupului RCG, conform standardului ISO 14001 şi obţinerea de energie electrică în Austria, Germania şi Cehia din 100% Energie Electrică pentru Tracţiune Verde. In domeniul social (Social) ies în evidență în mod special, domeniile cu teme sociale ca posibilităţile de perfecţionare, managementul sănătăţii şi stimularea egalităţii de şanse. Măsurile privind asigurarea conformităţii, siguranța în funcționare, angajamentul acţionarilor precum şi managementul lanţurilor de aprovizionare, caracterizează în mod pozitiv domeniul managementului întreprinderii (Governance).

CSR / Mediu înconjurător

23.08.2022