Ponovno "Vrlo dobra" ocjena održivosti ESG-a

Ocjenom iz 2022. godine agencija za ocjenjivanje održivosti imug | rating potvrđuje da se ÖBB Rail Cargo Group (RCG) sa svojim aktivnostima vezanima za održivost i dalje nalazi na dobrom putu.

Sa 79 od 100 točki ocjenjivanja održivosti ESG-a RCG se poboljšao u usporedbi s prethodnom godinom za 2 točke te je dobio ocjenu „Vrlo dobar“. Takozvane performanse ESG-a pokrivaju područja okoliša (Environment), društva (Social) i poduzetništva (Governance). U opširnim krugovima ocjenjivanja analiziraju se ova područja i sve mjere unutar poduzeća, kao što su, primjerice, smanjivanje CO2 ili aktivnosti recikliranja – također se provjeravaju proizvodi i usluge, kao i radni uvjeti, jednake mogućnosti za sve i održiva nabava. Osim Rail Cargo Grupe, ocijenjena su i ÖBB društva za putnički promet, proizvodnju, Train Tech i poštanski autobus.

Performanse ESG-a za RCG

Uspješnost održivosti RCG-a u svim područjima ESG-a ukupno je ocijenjena kao „vrlo dobra“. Poslovni model, odnosno prijevoz robe željeznicom uključujući pripadajuće usluge, ukupno je ocijenjen kao pozitivan doprinos održivosti. U području okoliša (Environment), između ostalog, vrlo pozitivno su ocijenjeni certificirani sustav upravljanja okolišem na razini RCG-a u skladu s normom ISO 14001 i nabava električne energije u Austriji, Njemačkoj i Češkoj iz 100% zelene struje za željeznicu. U području društva(Social) posebno se ističu tematska područja, poput mogućnosti daljnjeg usavršavanja, upravljanja zdravljem i promicanja jednakih mogućnosti za sve. Mjere vezane za usklađenost, radnu sigurnost i uključenost dioničara kao i upravljanje lancem opskrbe karakteriziraju područje poduzetništva (Governance).

CSR / Okoliš

23.08.2022