V ratingu udržitelnosti ESG jsme opět "velmi dobří"

Rating provedený v roce 2022 ratingovou agenturou pro udržitelnost imug | rating potvrdil, že skupina ÖBB Rail Cargo Group (RCG) je se svými aktivitami v oblasti udržitelnosti i nadále na dobré cestě.

Se 79 ze 100 bodů v ratingu udržitelnosti ESG se skupina RCG zlepšila v porovnání s předchozím rokem o 2 body a opět získala známku „Velmi dobře“. Takzvaná „ESG-Performance“ pokrývá v rámci ratingu oblasti životního prostředí (Environment), sociálních záležitosti (Social) a řízení společnosti (Governance). V rámci rozsáhlého hodnocení se analyzují tyto oblasti a veškerá interní opatření společnosti, např. aktivity související se snižováním emisí CO2 nebo spojené s recyklací – posuzovány jsou také produkty a služby, pracovní podmínky, rovné příležitosti a udržitelné zadávání zakázek Kromě Rail Cargo Group jsou také posuzovány společnosti ÖBB Personenverkehr, Produktion, Train Tech a Postbus.

ESG-Performance společnosti RCG

Trvale udržitelný provoz RCG je tak celkově hodnocen jako „velmi dobrý“. Obchodní model, konkrétně přeprava zboží po železnici včetně souvisejících služeb, byl celkově hodnocen jako pozitivní příspěvek k udržitelnosti. V oblasti životního prostředí (Environment) byl mimo jiné velmi pozitivně hodnocen certifikovaný systém ekologického řízení podle ISO 14001 platný pro celou skupinu RCG a v Rakousku napájení ze 100% zeleného trakčního proudu. V sociální oblasti (Social) vynikají zejména témata jako možnosti dalšího vzdělávání, management zdraví a prosazování rovných příležitostí. Opatření pro dodržování předpisů, provozní bezpečnost, zapojení zainteresovaných stran a řízení dodavatelského řetězce charakterizují oblast podnikového řízení (Governance).

Corporate Social Responsibility

23.08.2022