RCG artık Sırbistan'da da kendi traksiyonu ile

ÖBB Rail Cargo Group (RCG) Sırbistan'da yeni bir iştirak kurdu ve böylece 13 ülkede kendi personeli ve lokomotifleriyle faaliyete başladı. Müşteriler için bunun anlamı: Yunanistan ve Türkiye ile daha hızlı TransFER bağlantıları.

RCG Belgrad'da yeni bir iştirak kurdu. Sırbistan, Rail Cargo Carrier - Southeast d.o.o. ile RCG'nin kendi traksiyonu, yani kendi personeli ve lokomotifleriyle sürdürülebilir demiryolu yük taşımacılığı sunduğu Avrupa'daki 13. ülke oldu. Yeni demiryolu taşımacılığı şirketi (EVU), ağırlıklı olarak Türkiye ile Orta ve Güneydoğu Avrupa arasındaki transit taşımaları gerçekleştirecek ve böylece RCG'nin Türkiye'deki pazar lideri konumunu güçlendirecektir.
 
Avrupa ekonomisinin sürdürülebilir lojistik belkemiği olan RCG, Sırp endüstrisine Avrupa demiryolu yük taşımacılığına verimli ve sürdürülebilir bir bağlantı sunmaktadır. 13 ülkedeki kendi traksiyonumuz da yüksek derecede esneklik sağlamakta ve bu esneklik, taşımaların tek bir kaynaktan daha hızlı, daha verimli ve daha müşteri odaklı bir şekilde gerçekleştirilmesini mümkün kılmaktadır.

Ekonomi ve iklim koruma için büyük potansiyel

Türkiye bağlantısı, sürdürülebilir veya iklim dostu demiryolu yük taşımacılığı için muazzam bir potansiyel barındırmaktadır. Türkiye'nin dış ticareti halen büyük ölçüde kamyon taşımacılığına bağımlıdır. Şu anda Türk ihracat ekonomisinde demiryolunun payı sadece yüzde bir civarındadır. RCG, Sırbistan'daki şirketiyle Güneydoğu Avrupa'da demiryolu yük taşımacılığının genişletilmesini ve daha cazip hale getirilmesini sağlamaktadır.

13.01.2023