RCG od sada i u Srbiji sa sopstvenom vučom

ÖBB Rail Cargo Group (RCG) osniva novu filijalu u Srbiji i već posluje u 13 zemalja sa sopstvenim osobljem i lokomotivama. Za naše korisnike to znači: brže TransFER veze za Grčku i Tursku.

RCG je osnovao novu filijalu u Beogradu. Sa Rail Cargo Carrier - Southeast d.o.o. Srbija je 13. država u Evropi u kojoj RCG nudi održivi željeznički teretni transport sa vlastitom vučom – odnosno sa svojim osobljem i lokomotivama. Nova kompanija za željeznički transport (EVU) uglavnom će se baviti tranzitnim saobraćajem između Turske i centralne i jugoistočne Evrope, čime će RCG ojačati lidersku poziciju na tržištu u Turskoj.
 
Kao održiva logistička okosnica evropske privrede, RCG nudi srpskoj industriji efikasnu i održivu vezu sa evropskim železničkim teretnim transportom. Sopstvena vuča kompanije u 13 zemalja takođe donosi visok stepen fleksibilnosti - a ova fleksibilnost omogućava da se transport obavlja još brže, efikasnije i sa većom orijentacijom na naše klijente, a sve iz jednog izvora.

Enormno visok potencijal za privredu i zaštitu klime

Veza sa Turskom ima ogroman potencijal za održiv i klimatski prihvatljiv željeznički teretni transport. Turska spoljna trgovina trenutno još uvijek u velikoj mjeri ovisi o kamionskom transportu. Trenutno je udio željeznica u turskoj izvoznoj ekonomiji samo oko jedan posto. Sa kompanijom u Srbiji, RCG obezbeđuje da se železnički teretni transport u jugoistočnoj Evropi proširi i učini atraktivnijim.

13.01.2023