RCG nyní také v Srbsku ve vlastní trakci

ÖBB Rail Cargo Group (RCG) zakládá novou dceřinou společnost v Srbsku a působí již ve 13 zemích s vlastním personálem a lokomotivami. Pro zákazníky to znamená: rychlejší spojení TransFER s Řeckem a Tureckem.

RCG založila novou dceřinou společnost v Bělehradě. Díky Rail Cargo Carrier - Southeast d.o.o je nyní Srbsko 13. zemí v Evropě, ve které RCG nabízí udržitelnou železniční nákladní dopravu ve vlastní trakci – tedy s vlastním personálem a lokomotivami. Nová železniční dopravní společnost (EVU) bude zajišťovat především tranzitní dopravu mezi Tureckem a střední a jihovýchodní Evropou, čímž posílí vedoucí pozici RCG na trhu v Turecku.
 
Jako udržitelná logistická páteř evropské ekonomiky nabízí RCG srbskému průmyslu efektivní a udržitelné spojení s evropskou železniční nákladní dopravou. Vlastní trakce společnosti ve 13 zemích přináší také vysokou míru flexibility – a tato flexibilita umožňuje provádět přepravy z jednoho zdroje ještě rychleji, efektivněji a s vyšší orientací na zákazníky.

Enormní potenciál pro ekonomiku a ochranu klimatu

Spojení s Tureckem má obrovský potenciál pro udržitelnou a klimaticky šetrnou železniční nákladní dopravu. Turecký zahraniční obchod je v současnosti stále silně závislý na kamionové dopravě. V současné době tvoří železniční podíl na turecké exportní ekonomice jen asi jedno procento. Společnost RCG v Srbsku pomáhá rozvíjet a zvyšovat atraktivitu železniční dopravy v jihovýchodní Evropě.

13.01.2023