RCG sedaj tudi v Srbiji z lastno vleko

Skupina ÖBB Rail Cargo Group (RCG) je ustanovila hčerinsko družbo v Srbiji in vozi sedaj že v 13 državah z lastnim osebjem in lokomotivami Za stranke to pomeni: hitrejše TransFER povezave z Grčijo in Turčijo.

RCG je ustanovila hčerinsko podjetje v Beogradu. Z družbo Rail Cargo Carrier - Southeast d.o.o je Srbija sedaj 13 država v Evropi, kjer RCG ponuja trajnostni železniški tovorni promet z lastno vleko, tj. z lastnim osebjem in lokomotivami. Novo podjetje za železniški promet (PŽP) bo opravljalo predvsem tranzitne transporte med Turčijo ter Srednjo in jugovzhodno Evropo ter tako okrepilo vodilni položaj družbe RCG na turškem trgu.
 
Kot trajnostna logistična hrbtenica evropskega gospodarstva ponuja RCG srbski industriji učinkovito in trajnostno povezavo z evropskim železniškim tovornim prometom. Lastna vleka v 13 državah prinaša tudi visoko stopnjo fleksibilnosti - ta fleksibilnost pa omogoča še hitrejše, učinkovitejše in k strankam bolj usmerjene transporte iz enega samega vira.

Ogromen potencial za gospodarstvo in varstvo podnebja

Povezava s Turčijo ima velik potencial za trajnostni ali podnebju prijazen železniški tovorni promet. Turška zunanja trgovina je trenutno še vedno močno odvisna od transportov s tovornjaki. Delež železnic v turškem izvoznem gospodarstvu ta čas znaša le približno en odstotek. Družba RCG s svojim podjetjem v Srbiji skrbi za širitev in povečanje privlačnosti železniškega tovornega prometa v jugovzhodni Evropi.

13.01.2023