e-frachtbrief@

Od rezervacije kapaciteta, uključujući naručivanje praznih vagona, do kreiranja narudžbe za transport - za sve to vam je na raspolaganju e-frachtbrief@. Svi procesi se temelje na kvalitetno testiranim šablonima koji se koriste i za rezervacije i za kreiranje narudžbi.

Preporučujemo rješenje neovisno o Javi - odmah pređite na digitalnu Logistikplattform MIKE kako biste iskoristili brojne pogodnosti. Vaš sistem administrator će vas rado podržati pri prelasku u novo digitalno doba.

e-frachtbrief@

Verzija stanje 06.02.2024

e-frachtbrief@ Login

Prijavom prihvatate Korisnički ugovor.

 

Naši sistem-administratori – vaše osobe za kontakt

Informacije o zaštiti podataka

Podaci koje dostavite koristit će se samo u svrhu obrade ili ispunjenja vašeg zahtjeva i tretirat će se povjerljivo. Za više informacija o zaštiti podataka, pogledajte našu izjavu o zaštiti podataka.