Импресум

Rail Cargo Austria Aktiengesellschaft
(По-нататък Rail Cargo Austria AG)
1100 Wien
Am Hauptbahnhof 2

Телефон +43 5 1778
kommunikation@railcargo.com

Регистрирана в Търговския регистър на гр. Виена под: FN 248731g
ДДС номер: ATU58044244
Седалище: 1100 Виена, Am Hauptbahnhof 2

Предмет на фирмена дейност на Rail Cargo Austria AG е по-специално транспортирането на стоки, включително предоставянето на обществени услуги, както и производството и експлоатацията на всички необходими съоръжения и организирането на всички свързани с това или породени от това сделки (напр. придобиването на фирмени дялови участия) както и преди всичко предоставянето на обществена услуга за превоз на товари въз основа на тарифи.

Rail Cargo Austria AG е 100-процентова дъщерна компания на Österreichische Bundesbahnen-Holding Aktiengesellschaft, със седалище 1100 Виена, Am Hauptbahnhof 2.

Уебсайтът служи за информиране на  обществеността относно задачите и услугите на Rail Cargo Austria AG.

Концернът ÖBB е член на Търговските камари Виена, Долна Австрия, Бургенланд, Щирия, Горна Австрия, Залцбург, Каринтия, Тирол и Форарлберг.

Компетентен надзорен орган по въпросите за железопътния транспорт: Върховен железопътен орган (отдел II/C) във Федералното министерство на транспорта, иновациите и технологиите, 1030 Виена, Radetzkystraße 2.

(Разкриване в съответствие с § 25 от Закона за медиите и § 5 от Закона за електронната търговия.)