Tiráž

Rail Cargo Austria Aktiengesellschaft
(dále jen Rail Cargo Austria AG)
1100 Wien
Am Hauptbahnhof 2

Tel. +43 5 1778
kommunikation@railcargo.com

společnost zaregistrovaná u Obchodního soudu ve Vídni pod značkou: FN 248731g
Identifikační číslo pro daň z přidané hodnoty / IČ DPH ATU58044244
Sídlo: 1100 Wien, Am Hauptbahnhof 2

Předmětem podnikání společnosti Rail Cargo Austria AG je zejména přeprava zboží, včetně poskytování služeb veřejného zájmu, a výroba a provoz k tomu nezbytných zařízení a vyřizování všech s tím souvisejících nebo z toho vyplývajících obchodů (např. akvizice podílů), jakož i provozování veřejné nákladní dopravy na základě tarifů.

Společnost Rail Cargo Austria AG je stoprocentní dceřinou společností rakouské akciové společnosti Österreichische Bundesbahnen-Holding Aktiengesellschaft se sídlem na adrese 1100 Wien, Am Hauptbahnhof 2.

Účelem této webové stránky je poskytovat veřejnosti informace o úkolech a službách společnosti Rail Cargo Austria AG.

Koncern ÖBB je členem hospodářských komor ve Vídni, v Dolním Rakousku, Burgenlandsku, Štýrsku, Horním Rakousku, Salzbursku, Korutanech, Tyrolsku a Vorarlbersku.

Příslušný regulační orgán v souvislosti s železničními záležitostmi: Oberste Eisenbahnbehörde (Abt. II/C) (Nejvyšší drážní úřad) Spolkového ministerstva dopravy, inovací a technologií, 1030 Wien, Radetzkystraße 2

(Zveřejnění podle § 25 mediálního zákona a § 5 zákona o elektronickém obchodu.)