Ocena UIC: B- dla RCG

UIC po raz pierwszy przeprowadził ocenę zrównoważonego rozwoju – ÖBB Rail Cargo Group (RCG) osiągnęła dobry wynik. 

Międzynarodowy Związek Kolei (po francusku: Union Internationale des Chemins de fer, UIC) jest światowym stowarzyszeniem reprezentującym sektor kolejowy i promującym transport kolejowy. Po raz pierwszy UIC przeprowadził ocenę zrównoważonego rozwoju pod tytułem „Rail Sustainability Index Project“.

Rail Sustainability Index to narzędzie stworzone dla i przez światową społeczność kolejową. Siedem kluczowych SDG (Sustainability Development Goals), do których kolej może wnieść najbardziej widoczny wkład, zostało ocenionych za pomocą 21 ilościowych i jakościowych Score-KPI.

RCG znacznie powyżej średniej

Działania RCG w zakresie zrównoważonego rozwoju zostały ocenione na B- i otrzymały solidne 70,78 punktów. Jest to znacznie więcej niż średnia dla sektora kolejowego, która wynosi 42,38 punktów lub ocena C-. RCG uzyskało szczególnie dobre wyniki w następujących SDG: przystępna i czysta energia (SDG 7), przemysł, innowacje i infrastruktura (SDG 9) oraz zrównoważona produkcja i konsumpcja (SDG 12). 

UIC Rail Sustainability Index Project

18.01.2023