Ocenjevanje UIC: B- za RCG

UIC prvič izvaja ocenjevanje trajnosti - skupina ÖBB Rail Cargo Group (RCG) je dosegla dober rezultat. 

Mednarodna železniška zveza (francosko Union Internationale des Chemins de fer, UIC) je svetovno združenje, ki zastopa železniški sektor in spodbuja železniške transporte. UIC je prvič izvedel ocenjevanje trajnosti z naslovom: »Projekt trajnostnega indeksa za železnice«.

Indeks trajnostnega razvoja železnic je orodje, ki ga je ustvarila globalna železniška skupnost. Sedem pomembnih ciljev trajnostnega razvoja (SDG), h katerim lahko železnica najbolj dokazljivo prispeva, je bilo ocenjenih z 21 kvantitativnimi in kvalitativnimi ključnimi kazalniki uspešnosti.

RCG daleč nad povprečjem

RCG je bila s svojimi trajnostnimi ukrepi ocenjena z B- ter je tako prejela solidnih 70,78 točk. To je veliko več od povprečja za železniški sektor, ki znaša 42,38 točke oz. ima oceno C-. RCG je dosegla posebno dobre rezultate pri naslednjih ciljih trajnostnega razvoja: dostopna in čista energija (SDG 7), industrija, inovacije in infrastruktura (SDG 9) ter trajnostna proizvodnja in potrošnja (SDG 12). 

UIC Rail Sustainability Index Project

18.01.2023