Rating UIC: B- pro RCG

UIC poprvé provádí hodnocení udržitelnosti - ÖBB Rail Cargo Group (RCG) dosahuje dobrých výsledků. 

Mezinárodní železniční federace (francouzsky Union Internationale des Chemins de Fer, UIC) je celosvětová federace zastupující železniční sektor a podporující železniční dopravu. UIC poprvé provedlo hodnocení udržitelnosti pod názvem „Rail Sustainability Index Project“.

Rail Sustainability Index je nástroj vytvořený pro a od globální železniční komunity. Sedm důležitých cílů udržitelného rozvoje (SDGs), k nimž může železnice prokazatelně přispět, bylo hodnoceno pomocí 21 kvantitativních a kvalitativních klíčových ukazatelů výkonu (KPI).

RCG vysoko na průměrem

Díky opatřením pro udržitelnost byla RCG klasifikována nebo hodnocena hodnocením B- a získala solidních 70,78 bodů. To je daleko nad průměrem železničního sektoru, který je 42,38 bodu, neboli hodnocení C-. RCG byl obzvláště dobře hodnocena v následujících cílech udržitelného rozvoje: cenově dostupná a čistá energie (SDG 7), průmysl, inovace a infrastruktura (SDG 9) a udržitelná výroba a spotřeba (SDG 12). 

UIC Rail Sustainability Index Project

18.01.2023