Rail Cargo Group u Sloveniji

Rail Cargo Group u Sloveniji specijalizirana je za organizaciju intermodalnih prijevoza kroz jadranske luke, kao i kamionski transport i skladišnu logistiku.

Izuzetan geografski položaj Slovenije, središte dvaju važnih paneuropskih koridora, definiše naš portfolio usluga. Povezujemo srednju i istočnu Europu sa Sredozemljem u Sloveniji. Luka Koper - kao najsjevernija luka na Jadranu - djeluje kao najvažniji prekomorski prolaz prema Dalekom istoku. Zahvaljujući direktnoj povezanosti sa lukom, realizujemo kontinuiranu, visokokvalitetnu međunarodnu uslugu vuče, u kraćem tranzitnom vremenu i poboljšanoj tačnosti. Fokus je na uvozu i izvozu, tranzitnim linijama kroz Sloveniju i logističkim rješenjima u luci Koper. Pored toga, nudimo dodatne logističke usluge kao što su carinjenje, kamionsku dostavu, skladištenje, pretovar i praćenje pošiljaka.

Kontaktirajte nas

Pronađite svoju kontakt osobu u 3 klika

Privredne grane

U svijetu bogatom raznolikostima, inovacija stvara presudnu prednost. Uz znanje i upotrebu inovativnih transportnih tehnologija, za Vašu privrednu granu implementiramo sveouhvatna logistička rješenja.

Naša mreža: TransNET

Primjeri naših usluga visokih performansi su svakodnevne redovne željezničke linije (TransFER), i to sa vlastitom produkcijom u više europskih država.

Transport kamiona vozom

Bez čekanja i gužve u saobraćaju, zabrane vožnje ili preticanja - kamion miruje dok broji kilometre. Rolling Road (ROLA) - usluga transporta kamiona vozom to čini mogućim.

Željezničko preduzeće

Kao železničko preduzeće, pružamo Vam odlučujuću konkurentsku prednost na tržištu sa našom međunarodnom uslugom vuče, neprimjetno preko državnih granica.