Rail Cargo Group u Sloveniji

Rail Cargo Group u Sloveniji specijalizirana je za organizaciju intermodalnih prijevoza kroz jadranske luke, kao i kamionski transport i skladišnu logistiku.

Kontaktirajte nas

Pronađite svoju kontakt osobu u 3 klika

Izuzetan geografski položaj Slovenije, središte dvaju važnih paneuropskih koridora, definiše naš portfolio usluga. Povezujemo srednju i istočnu Europu sa Sredozemljem u Sloveniji. Luka Koper - kao najsjevernija luka na Jadranu - djeluje kao najvažniji prekomorski prolaz prema Dalekom istoku. Zahvaljujući direktnoj povezanosti sa lukom, realizujemo kontinuiranu, visokokvalitetnu međunarodnu uslugu vuče, u kraćem tranzitnom vremenu i poboljšanoj tačnosti. Fokus je na uvozu i izvozu, tranzitnim linijama kroz Sloveniju i logističkim rješenjima u luci Koper. Pored toga, nudimo dodatne logističke usluge kao što su carinjenje, kamionsku dostavu, skladištenje, pretovar i praćenje pošiljaka.