Rail Cargo Group в Словения

В Словения Rail Cargo Group е специализирана в осъществяването на интермодален транспорт през адриатическите морски пристанища, както и в доставките с шосеен транспорт и в складовата логистика. 

Свържете се с нас

Открийте Вашето лице за контакт с три стъпки

Изключителното географско разположение на Словения като възлова точка на два важни паневропейски коридора определя портфолиото с предлагани от нас услуги. В Словения ние свързваме Централна и Източна Европа със Средиземно море. Пристанището Копер – като пристанище, разположено в най-северната точка на Адриатическо море – служи като най-важната врата към Далечния изток. А чрез директната връзка с пристанището ние реализираме постоянно висококачествена международна продукция. А благодарение на нашата обширна производствена мрежа това е възможно за съкратени срокове на транспорт и с подобрена точност. Акцентът са вносът и износът, транзитният транспорт през Словения и логистичните решения в пристанище Копер. Освен това ние предлагаме и спедиторски логистични решения като обмитяване, доставки с шосеен транспорт, съхранение на склад, претоварване и проследяване на пратките.