Terminal Bratislava

Terminal Bratislava je na dobri strateški lokaciji zlasti za prevoze blaga v Avstrijo in na Madžarsko.

Pomembna prednost lokacije v Bratislavi je neposredna povezava terminala z Donavo, ki omogoča učinkovito pretovarjanje med železniškim in celinskim plovnim prometom.

Terminalska površina 45.422 m²
Skladiščna površina 33.000 m²
Oprema 4 dvižna ploščad, 1 viličarji za kontejnerje
Kapaciteta 6.000 TEU
Prenova 2022

 

Stroški

Vrsta pristojbine

Opis

Pristojbina

Stroški ravnanja

Za intermodalne transportne enote (kontejnerji ISO) Prevoz
vagon/tovornjak <-> terminal   

35 EUR / pretovarjanje

Stroški skladiščenja

Nevarno blago pri uvozu ali izvozu (20- do 45-čeveljski zabojniki ISO)

10 dni brezplačno (vključno z dnem prihoda), nato
3 EUR / dan

Nevarno blago (RID/ADR) pri uvozu ali izvozu (20ft do 45ft ISO kontejnerji)

na zahtevo

Stroški tehtanja

 

Tehtanje izvoznih zabojnikov VGM pred prihodom na terminal

29 EUR / VGM

Tehtanje VGM uvoznih in tranzitnih zabojnikov ter zabojnikov, ki so shranjeni na terminalu

60 EUR / VGM

Stroški storitev za zabojnik s hladilnikom

Priključitev zabojnika na elektriko

60 EUR / kontejner in dan

PTI (pregled pred vožnjo)

52 EUR / kontejner