Terminal w Bratysławie

Terminal w Bratysławie jest korzystnie położony pod względem strategicznym dla transportu do Austrii i na Węgry.

Istotną zaletą lokalizacji w Bratysławie jest przede wszystkim bezpośrednie połączenie terminalu z Dunajem, co umożliwia sprawny przeładunek między transportem kolejowym a żeglugą śródlądową.

Powierzchnia terminalu 45.422 m²
Powierzchnia magazynowa 33.000 m²
Wyposażenie 4 reach stacker, 1 wózki kontenerowe
Wydajność produkcyjna 6.000 TEU
Przebudowa 2022

 

Opłaty

Rodzaj opłaty

Opis Opłata

Opłata przeładunkowa

Dla intermodalnych jednostek transportowych (kontenery ISO)
Przeładunek wagon/TIR <-> terminal

35 EUR / obsługa

Opłata magazynowa

Towar bezpieczny w imporcie lub eksporcie (20 ft do 45ft kontener ISO)

10 dni bezpłatnie / następnie
3 EUR / dzień

Towary niebezpieczne (RID/ADR) w imporcie lub eksporcie (20 ft do 45 ft kontener ISO)

na zapytaniet

Opłata za ważenie

Ważenie VGM kontenerów eksportowych przed przybyciem do terminalu

29 EUR / VGM

Ważenie VGM kontenerów importowych, tranzytowych lub składowanych w terminalu

60 EUR / VGM

Opłata serwisowa dla kontenera chłodniczego

Connecting the container to electricity

60 EUR / kontener i dzień

PTI (kontrola wstępna)

52 EUR / pojemnik