Skladiščna logistika v Avstriji

S tremi skladiščnimi lokacijami v Avstriji – v osrčju Evrope – nudimo učinkovite možnosti pretovarjanja blaga na stičišču vseh ključnih koridorjev tovornega prometa. Samo tako lahko izvajamo celovite, čezcelinske logistične rešitve s celotno paleto storitev – in to med Evropo in Azijo.