Skladová logistika v Rakousko

Se třemi skladovými místy v Rakousku – v srdci Evropy – nabízíme efektivní možnosti pro překládku zboží na rozhraní všech důležitých koridorů nákladní dopravy. Teprve tak se realizují kompletní transkontinentální logistická řešení v plném rozsahu servisních služeb – a to mezi Evropou a Asií.