Skladišna logistika u Austriji

Sa tri logistička centra u Austriji - u srcu Europe - nudimo efikasne opcije za upravljanje robom na mjestu spajanja svih koridora važnih za teretni transport. To je jedini način implementacije kompletnih transkontinentalnih logističkih rješenja sa potpunim spektrom usluga - naročito između Europe i Azije.