11.000 tovornih vagonov opremljenih s SmartCargo

Velik korak v smeri najsodobnejše železniške logistike: V sodelovanju z A1 in A1 Digital je skupina ÖBB Rail Cargo Group (RCG) pri opremljanju tovornih vagonov s SmartCargo dosegla številko 11.000. 

Da bi stranke vedno imele pregled nad tem, kje je njihovo blago v vsakem trenutku, RCG v sodelovanju z družbama A1 in A1 Digital od leta 2019 svoje tovorne vagone opremlja s SmartCargo, senzorjem položaja, gibanja in trkov. Najnovejša telematska rešitev za nadzor GPS omogoča nove storitve za stranke ter bistveno boljše in še učinkovitejše usklajevanje vzdrževanja. Dosegli smo številko 11.000 tovornih vagonov, opremljenih s sistemom »SmartCargo« - cilj je približno 12.000 vagonov.

Velik korak v smeri »inteligentni« oz. »pametni« tovorni vlaki

SmartCargo ima na voljo zaznavanje položaja, gibanja in trkov. Z dodatnim razvojem informacijske platforme RCG skupaj z A1 postopno uvaja inteligentne tovorne vlake na proge po vsej Evropi. V realnem času se podatki v živo, kot so lokacija, podatki o gibanju in temperatura, se v realnem času prenesejo na platformo Cumolocity, kjer so na pregleden in kompakten način digitalno dostopne vse informacije o tovornih vagonih oz. sredstvih. 

Podatki o položaju, pridobljeni iz naprav SmartCargo, pomagajo zlasti pri optimizaciji vzdrževanja v smeri vzdrževalnih intervalov, ki so odvisni od prevoženih kilometrov. Poleg tega je treba poškodbe na tovornem vagonu odkriti hitro, da bi se lahko skupaj s povzročitelji proaktivno pogovorili o izboljšavah glede ravnanja z opremo. Če ni pokritosti z omrežjem, se podatki začasno shranijo in pošljejo ob naslednji pokritosti z omrežjem. 

14.07.2022