11.000 teretnih vagona opremljenih SmartCargom

Ogroman korak u smjeru najsavremenije željezničke logistike: U saradnji sa A1 i A1 Digital, ÖBB Rail Cargo Group (RCG) je dostigao brojku od 11.000 u opremanju svojih teretnih vagona SmartCargom. 

Kako bi kupci uvijek imali pregled gdje se nalazi njihova roba, RCG, u saradnji sa A1 i A1 Digital, od 2019. godine svoje teretne vagone oprema SmartCargo senzorom položaja, kretanja i udara. Najmodernije telematsko rješenje za GPS praćenje omogućava nove usluge za korisnike, kao i značajno poboljšanu i još efikasniju koordinaciju održavanja. Sada je dostignuta granica od 11.000 teretnih vagona opremljenih "SmartCargom" - cilj je oko 12.000.

Ogroman korak u smjeru „inteligentnih“ odnosno „pametnih“ teretnih vozova

SmartCargo ima detekciju položaja, senzore pokreta i detekciju udara. Dodatnim razvojem IT platforme, RCG, zajedno sa A1, postepeno dovodi inteligentne teretne vozove na šine širom Evrope. Aktualni podaci kao što su lokacija, podaci o kretanju i temperatura isporučuju se na platformu Cumolocity u realnom vremenu, gdje se sve informacije o teretnim vagonima i robama mogu pozvati digitalno na pregledan i kompaktan način. 

Podaci o položaju dobijeni od SmartCargo uređaja posebno pomažu u optimizaciji održavanja u smjeru intervala održavanja zasnovanog na kilometraži. Osim toga, oštećenje na teretnom vagonu treba brzo prepoznati kako bi se proaktivno razgovaralo o poboljšanjima u tretmanu opreme sa onima koji su ih uzrokovali. Ako nema pokrivenosti mrežom, podaci se čuvaju i šalju kod sljedeće pokrivenosti mrežom.

14.07.2022