11.000 teretnih vagona opremljenih sustavom SmartCargo

Veliki korak u smjeru najmodernije željezničke logistike: U suradnji s tvrtkama A1 i A1 Digital ÖBB Rail Cargo Group (RCG) dostigla je pri opremanju svojih teretnih vagona zahvaljujući sustavu SmartCargo brojku od 11.000. 

Kako bi klijenti uvijek točno znali gdje se njihovi vagoni trenutačno nalaze, RCG u suradnji s tvrtkama A1 i A1 Digital od 2019. svoje teretne vagone oprema sustavom SmartCargo – pozicijskim senzorom, senzorom kretanja i senzorom udara. Najmodernije telekomunikacijsko rješenje za GPS nadzor omogućuje nove usluge za klijente kao i značajno bolju i još učinkovitiju koordinaciju održavanja. Sada je dostignuta brojka od 11.000 teretnih vagona opremljenih sustavom „SmartCargo“, a cilj je oko 12.000.

Veliki korak u smjeru „pametnih“, odnosno „smart“ teretnih vagona

SmartCargo ima mogućnost prepoznavanja položaja, senzora kretanja i prepoznavanje udara. Dodatnim razvojem informatičke platforme RCG zajedno s tvrtkom A1 korak po korak na tračnice stavlja pametne teretne vagone u cijeloj Europi. U stvarnom se vremenu na platformu Cumolocity prenose podatci uživo kao što su lokacija, podatci o okretanju i temperatura s koje je moguć pregledan, sažet i digitalan pristup svim podatcima vezanim za teretne vagone, odnosno imovinu. 

Podatci o položaju dobiveni sa sustava SmartCargo posebice pomažu pri optimiziranju održavanja vezano za interval održavanja koji ovisi o prijeđenoj kilometraži. Dodatno se oštećenja teretnih vagona trebaju brzo otkriti kako bi se proaktivno moglo razgovarati s onima koji su izvazvali oštećenja o poboljšanjima vezano za rukovanje opremom. U slučaju nedostatne pokrivenosti mrežom, podatci se privremeno pohranjuju i šalju kada se uspostavi sljedeća pokrivenost mrežom. 

14.07.2022