Drinks on us! Multimodalno na poti za Brau Union & Spar

Skupina ÖBB Rail Cargo Group (RCG) opravlja za podjetji Brau Union in Spar nove multimodalne transporte. RCG dostavlja pivo, limonade in druge pijače z Dunaja-Schwechata na Tirolsko - v optimalni kombinaciji dveh transportnih načinov.

Vsi poznamo police s pijačami v supermarketu. Le redki pa vedo, kakšno pot naredijo pivo, limonade in druge pijače, dokler jih končno v trgovini ne razvrstijo na police. Proizvajalec pijač Brau Union Österreich in trgovinska veriga Spar se pri najnovejših transportih z RCG zanašata na multimodalno pot - na optimalno kombinacijo ceste in železnice, vse v interesu okolja. 

Z Dunaja v vsako Sparovo trgovino

V proizvodnem obratu podjetja Brau Union Österreich v Dunajskem Schwechatu se pot pijač začne v prevozu s tovornjakom. Tovornjak pripelje blago v zamenljivem tovorišču s ponjavo na terminal Dunaj Jug. Nato se glavna pošiljka z enovagonskim transportom odpelje na terminale, ki so čim bližje sedmim skladiščem Spara v Avstriji, kot je terminal Hall na Tirolskem. Zadnji del logistične verige, to je prevoz, ponovno prevzame tovornjak. Ta pripelje pijače Sparovo skladišče v Wörgl. Od tu jih Spar distribuira po podružnicah, preden pivo, limonade in druge pijače končno pristanejo v našem nakupovalnem vozičku. Od naročila do končne dobave v Wörglu minejo le trije dnevi.

Zamenljivi zabojniki znani tudi kot zamenljiva tovorišča s ponjavo

Za te transporte se uporabljajo novi zamenljivi zabojniki RCG, imenovani zudi zamenljiva tovorišča s ponjavo. To so prave zvezde med nosilci tovora, saj jih je mogoče uporabljati multimodalno, zapolnijo vrzel med cesto in železnico ter jih je mogoče natovarjati univerzalno - to pomeni, da jih je mogoče natovarjati in raztovarjati z vseh strani, pa tudi od zgoraj. Tako se močno razlikujejo od običajnih zabojnikov. Nadaljnja značilnost je, da se lahko uporabljajo za vse vrste blaga v vseh panogah (npr. kemijska in avtomobilski). Do leta 2023 bo RCG investiral v skupno 300 novih zamenljivih zabojnikov, da bi zadostil povečanemu povpraševanju v Evropi.

Priključni tir ni obvezen

Prevozi za Brau Union Österreich in Spar poudarjajo največjo prednost multimodalnega transporta: Stranke ne potrebujejo nujno lastnega priključnega tira na lokaciji. Z optimalno kombinacijo različnih načinov transporta, s poudarkom na trajnostni železnici, imajo stranke in okolje koristi od učinkovite celovite logistične rešitve. Doslej je osem zamenljivih zabojnikov prihranilo že 5,7 ton ekvivalenta CO2 – kar je velik napredek z vidika trajnosti, saj so se ti transporti prej opravljali izključno s tovornjaki. 

Transporti po vsej Evropi

Poleg pijač družba RCG v Evropo in po Evropi prevaža tudi vse vrste potrošnega blaga - naj bodo to testenine, razkužila, omake, hrana za hišne ljubljenčke, elektronika in še veliko drugega. Transportne poti tukaj ne poznajo mej. Za številne stranke izvajamo na primer transporte iz Nemčije v Italijo in nazaj ali iz Madžarske v Turčijo in nazaj. 

16.11.2023