Pití je na nás! Multimodální cestování pro Brau Union & Spar

Skupina ÖBB Rail Cargo Group (RCG) zajišťuje nové multimodální přepravy pro Brau Union a Spar. RCG dodává pivo, limonády atd. z Vídně-Schwechatu do Tyrolska - v optimální kombinaci dvou způsobů dopravy.

Všichni známe regál s nápoji v supermarketu. Ale jen nemnoho z vás zná cestu, kterou urazí pivo, limonády a spol., než je nakonec naskládají do regálu v obchodě. Výrobce nápojů Brau Union Österreich a maloobchodní řetězec Spar spoléhají u svých nejnovějších přeprav s RCG na multimodální trasu – optimální kombinaci silnice a železnice, plně ve prospěch životního prostředí.

Z Vídně do každé prodejny Spar

Cesta nápojů začíná ve výrobním závodě Brau Union Österreich ve Vídni-Schwechatu na nákladním vozidle. Nákladní vozidlo přiveze zboží v plachtové výměnné nástavbě „Curtainsider Swap Body“ do terminálu Vídeň-jih. Hlavní trasa následně vede jednovozovou dopravou k terminálům co nejbližším sedmi skladům Sparu v Rakousku, jako například k terminálu v Hallu in Tirolsku. Poslední úsek logistického řetězce, dopravu až na místo, přebírá opět nákladní vozidlo. To nápoje přiváží do skladu Sparu ve Wörglu. Odtud je Spar distribuuje dále do poboček, než pivo, limonády a spol. nakonec skončí v našem nákupním košíku. Od objednávky po hotovou dodávku ve Wörglu uplynou pouhé tři dny.

Odnímatelné nástavby alias plachtové výměnné nástavby „Curtainsider Swap Bodies“

Pro tyto přepravy se používají nové odnímatelné nástavby (WAB) společnosti RCG, známé také jako plachtové výměnné nástavby „Curtainsider Swap Bodies“. Jedná se o skutečné hvězdy mezi nosiči nákladu, protože je lze používat multimodálně, uzavírají mezeru mezi silnicí a železnicí a jsou univerzálně zatížitelné - to znamená, že je lze nakládat a vykládat ze všech stran i shora. Tím se výrazně liší od běžných kontejnerů. Další vlastností je, že je lze použít pro všechny druhy zboží ve všech odvětvích (např. v chemickém či automobilovém průmyslu). V roce 2023 bude RCG investovat do celkem 300 nových odnímatelných nástaveb, aby uspokojila zvýšenou poptávku v Evropě.

Železniční připojení není nutné

Přepravy pro Brau Union Österreich a Spar vyzdvihují tu největší výhodu multimodální dopravy: Zákazníci nepotřebují nutně vlastní železniční připojení přímo přímo v místě. Díky optimální kombinaci různých druhů dopravy se zaměřením na udržitelnou železnici profitují z logistických řešení end-to-end jak zákazníci, tak také životního prostředí. Dosud bylo díky osmi odnímatelným nástavbám ušetřeno 5,7 tuny ekvivalentů CO2 – velké plus z hlediska udržitelnosti, protože tyto přepravy byly dříve uskutečňovány výhradně nákladními vozidly.

Přepravy pocelé Evropě

Kromě nápojů přepravuje RCG všechny druhy spotřebního zboží – ať už těstoviny, dezinfekční prostředky, omáčky, krmiva pro zvířata, elektroniku a mnoho dalšího – v a po celé Evropě. Dopravním trasám se zde meze nekladou. Přepravy jsou pro nejrůznější zákazníky realizovány například z Německa do Itálie a zpět nebo z Maďarska do Turecka a opačným směrem.

16.11.2023