Nova proga v Skandinavijo

Rail Cargo Group optimizira TransFER za vagonski tovorni promet med Avstrijo in Skandinavijo. Od začetka leta bo tako na primer transport tovora iz Linza prek Rheinkampa (v bližini Duisburga) do Malmöja potekal po trajnostni železnici. Nazaj pa gre do Welsa.

TransFER Linz–Scandinavia–Wels za vagonski tovorni promet si zdaj deli progo s progo TransFER Linz–Duisburg–Wels. Med operativno združitvijo povezav se bo število tedenskih povratnih potovanj med Linzem in Rheinkampom (v bližini Duisburga) ter Welsom povečalo s pet na šest - dve bosta vodili iz Rheinkampa po železnici prek Maschna na Dansko in po mostu Öresund v Malmö. Prevozi na dunajsko centralno ranžirno postajo in z nje so še vedno mogoči s kombinacijami TransFER.

Neposredna povezava s skandinavsko regijo

Malmö ima zaradi svoje geografske lege pomembno vlogo v trajnostnem evropskem prometnem omrežju. Z novo potjo opdade potreba po pretovarjanju na ladjo, da bi dosegli južnošvedsko pristanško regijo. S progo TransFER Linz–Scandinavia–Wels RCG ustvarja zanesljivo in varno prometno rešitev za skandinavski prostor z možnostjo nadaljnjih povezav v severni in zahodni Evropi. Rheinkamp ponuja tudi možnost dodajanja količin v Skandinavijo oziroma distribucije količin iz Skandinavije v Nemčijo in Francijo, Belgijo in Nizozemsko.

TransFER Linz–Scandinavia–Wels

11.01.2022