Nova ruta za Skandinaviju

Rail Cargo Group optimizira TransFER za saobraćaj teretnih vagona između Austrije i Skandinavije. Od početka godine, teret će se transportovati od Linca preko Rheinkampa (kod Duisburga) do Malmea održivom željeznicom. U povratku ide do Welsa.

TransFER Linz–Scandinavia–Wels za teretne vagone sada dijeli rutu sa TransFER Linz–Duisburg–Wels. Kao dio operativne konsolidacije veza, nedjeljna povratna putovanja između Linza i Rheinkampa (blizu Duisburga) i do Welsa će se povećati sa pet na šest - dva će vas odvesti od Rheinkampa vozom preko Maschena do Danske i mosta Öresund do Malmöa. Prijevozi do i od bečkog centralnog ranžirnog kolodvora i dalje su mogući sa TransFER kombinacijama.

Direktna veza sa prostorom Skandinavije

Zbog svog geografskog položaja, Malmö igra važnu ulogu u održivoj evropskoj transportnoj mreži. Zahvaljujući novoj ruti nema potrebe za pretovarom na brod kako bi stigao do južne švedske lučke regije. Sa TransFER Linz–Scandinavia–Wels, RCG stvara pouzdano i sigurno transportno rješenje u skandinavskom području sa daljim mogućnostima povezivanja u Sjevernoj i Zapadnoj Evropi. Osim toga, Rheinkamp nudi mogućnost dodavanja količina u Skandinaviji ili distribucije količina iz Skandinavije u Njemačkoj i Francuskoj, Belgiji i Holandiji.

TransFER Linz–Scandinavia–Wels

11.01.2022