Po Svilni cesti dnevno v obe smeri

Leta 2020 je družba ÖBB Rail Cargo Group po novi Svilni cesti iz in v Azijo z okoli 70.000 TEU prepeljala toliko blaga kot še nikdar prej. To pomeni, da se je prepeljana količina v letu 2020 v primerjavi z letom 2019 podvojila.

Število tovornih vlakov družbe ÖBB RCG je tako leta 2020 naraslo nad 700. Tako se po Svilni cesti praktično vsak dan odpelje en tovorni vlak v vsako smer. Z izgradnjo povezav TransFER naj bi se v prihodnjih letih po Svilni cesti vozilo že 1.000 rdeče-belo-rdečih tovornih vlakov.

S povezavo nove Svilne ceste ter razvejenega in zmogljivega omrežja družbe ÖBB Rail Cargo Group se zagotavlja hiter transport z učinkovito nadaljnjo distribucijo po Evropi. Z logističnimi dejavnostmi na Svilni cesti se ponujajo zanesljive in potrebam prilagojene logistične end-to-end rešitve na celotni evrazijski celini.

Nova Svilna cesta krepi železniški tovorni promet

Prihodnji tržni potencial za železniški tovorni promet med Evropo in Azijo skladno s trenutno raziskavo združenja UIC veliko obeta. Konservativna napoved računa s podvojitvijo, bolj optimistične napovedi pa med leti 2020 in 2030 govorijo o potrojitvi prepeljanih količin zabojnikov. RCG s svojimi partnerji stremi k temu, da bi na Svilni cesti, z ukrepi digitalizacije in optimizacije procesov, v prihodnjih letih skrajšali povprečni tranzitni čas za tri do pet dni. Cilj je doseči povprečni tranzitni čas deset dni.

05.05.2021