Chemikálie

Váš nebezpečný materiál bezpečně a spolehlivě po železnici. Pro chemické výrobky navrhujeme integrované logistické koncepty, které přesvědčují svojí bezpečností a kompetenčností řešení.

Nebezpečné materiály z chemického průmyslu musí být přepravovány bezpečně. Proto se staráme o každý detail. Jako poskytovatel komplexních přepravních logistických služeb pro sypké materiály a logistických doplňkových služeb poskytujeme na míru šité, komplexní a kompaktní služby pro nebezpečný materiál. Samozřejmě s certifikací ISO. Náš recept na úspěch: řízení mezinárodních toků surovin, optimální kombinace různých druhů dopravy, poskytnutí zařízení a monitorování dopravy. Neboť jen tak lze zaručit bezpečnost zásobování. A to v Evropě. A dále do Asie.

Kontaktujte nás

Najděte svého partnera na tři kliknutí

Výhody

  • Organizace dodávek „z domu do domu“ po celé Evropě
  • Národní a mezinárodní doprava (ucelené vlaky, skupiny vagónů, jednotlivé vozy)
  • Chemické, technické a bezpečnostní poradenství
  • Řízení nákladní dopravy
  • Dispozice vagónů včetně provozního monitorování
  • Organizace dovozu a rozvozu
  • Skladování nebezpečných materiálů pro různé třídy nebezpečného materiálu včetně služeb s přidanou hodnotou jako například přebalování, označování etiketami, proclení a zpracování odpadu