Химическа индустрия

Вашите опасни товари – безопасно и сигурно с железопътен транспорт. За химическите продукти ние изработваме интегрирани логистични концепции, които впечатляват със своята сигурност и компетентност на решенията. 

Опасните стоки от химическата промишленост трябва да се транспортират надеждно. Ето защо ние се грижим за всеки детайл. Като доставчик с пълен набор на услуги за транспортна логистика за насипни товари и логистични допълнителни услуги ние предлагаме индивидуална, цялостна и компактна услуга за опасни товари. Разбира се, сертифицирани по ISO. Нашата формула за успех: Контрол на международните потоци на суровини, оптимална комбинация на различни видове транспорт, осигуряване на оборудване и мониторинг на транспорта. Защото по този начин може да бъде гарантирана сигурността на доставките. В Европа. И отвъд до Азия.

Консултации за химическа техническа безопасност

Нашите специалисти по безопасност както и служителите за опасни товари разширяват нашите логистични услуги в химическата индустрия в логистичния център Кремс, предлагайки консултации за химическата техническа безопасност. Ние предлагаме цялостен пакет за опасни товари (ADR, RID, IMDG, IATA) със специфични за продукта и индустрията консултации както и обучения за транспортиране и складиране на опасни товари, за служители по управление на отпадъците и инспектори по стелажите. 

логистичния център Кремс

Свържете се с нас

Открийте Вашето лице за контакт с три стъпки

Вашите предимства

  • Организиране на доставки от врата до врата в цяла Европа 
  • Национални и международни транспорти (блок-влакове, групи вагони, единични вагони
  • Консултации по химическа техническа безопасност
  • Управление на товара 
  • Разпределение на вагоните и оперативен мониторинг
  • Организиране на доставка на товара от склада на изпращача до началната гара и доставка на товара от крайната гара до склада на получателя
  • Складове за опасни товари за различни категории опасен товар, включително допълнителни услуги като препакетиране, етикетиране, комисиониране, митническа администрация и сметоизвозване