CDP derecelendirme notu: RCG için B

ÖBB Rail Cargo Group (RCG), dünyanın en iyi bilinen ve en önemli derecelendirmelerinden birinde çevreye ilişkin performansı önemli ölçüde artırmaktadır.

CDP; yani Carbon Disclosure Project (Karbon Saydamlık Projesi); derecelendirmelerinde şirketleri, şehirleri, bölgeleri ve ülkeleri çevreye ilişkin şeffaflık ve önlemler bakımından değerlendiren kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Küresel açıdan bakıldığında bu değerlendirme, çevresel raporlamanın altın ölçüsüdür. Yatırımcılar, şirketler, siyasi karar mercileri, bilim insanları ve medya, şirketlerin iklimle ilgili veri ve stratejileri hakkında bilgi edinmek için CDP verilerinden faydalanmaktadır.

CDP'nin amacı, şirket ve yerel idarelerin, iklim açısından zararlı sera gazı emisyonları ve su tüketimi gibi çevresel verilerini açıklamasını sağlamaktır. CDP gönüllü olarak doldurulan anketler yardımıyla değerlendirme için belirleyici olan veri ve bilgileri toplar.

C'den B'ye

Avrupa ekonomisinin sürdürülebilir lojistik belkemiği olarak RCG de bu anketi tekrar doldurup iklimle ilgili gerekli tüm verileri, bu kez kapsamlı ve ayrıntılı tam versiyonlu olarak CDP'ye sundu. Son katılımda RCG hatırı sayılır bir C notu elde etmişti ve bu not şimdi iyi bir B notuna yükseltilebildi. Bunun nedeni ise sorgulanan alanlarda, örneğin Yönetim, Kapsam 1, 2 ve 3 Emisyonları ve Doğrulama (Not A) ve Risk Yönetimi Süreçleri (Not A-) kategorilerindeki önemli yükselmelerdir.

B'den ->…?

B notu kesinlikle gurur duyulacak bir sonuçtur ve doğru yolda olduğumuzu göstermektedir. Ancak çabamız, sorgulanan diğer alanlarda daha da iyi olmak, derecelendirmede notumuzu daha da yükseltmek için daha fazla miktarda veri kaydetmek ve bunu daima iklim hedeflerini göz önünde bulundurarak yapmaktır.

26.01.2023