Hodnocení CDP: B- pro RCG

ÖBB Rail Cargo Group (RCG) výrazně zvyšuje environmentální výkonnost v jednom z nejznámějších a nejdůležitějších hodnocení na světě.

CDP – Carbon Disclosure Project – je nezisková organizace, která hodnotí společnosti, města, regiony a země z hlediska environmentální transparentnosti a opatření. Z globálního hlediska je rating zlatým standardem environmentálního reportingu. Investoři, společnosti, političtí činitelé, vědci a média využívají data CDP ke zjištění údajů týkajících se klimatu a firemních strategií.

Cílem CDP je, aby společnosti a obce zveřejňovaly svá environmentální data – jako jsou emise skleníkových plynů a spotřeba vody, které jsou pro klima škodlivé. CDP shromažďuje údaje a informace, které jsou pro hodnocení klíčové, pomocí dotazníků, které jsou dobrovolně vyplněny.

Z C na B

Jako udržitelná logistická páteř evropského hospodářství RCG opakovaně vyplnila dotazník a předložila CDP všechna klimaticky relevantní čísla - tentokrát v plné a podrobné verzi. Při minulé účasti dosáhla RCG úctyhodného výsledku C, který se nyní podařilo vylepšit na dobrý výsledek B. A to zase vyplývá z výrazného vzestupu ve zkoumaných oblastech, např. v kategoriích Governance i Scope 1, 2 a 3 Emise a ověřování (hodnocení A) aProcesy řízení rizik (hodnocení A-).

Z B na …?

Hodnocení B je výsledek, na který můžeme být rozhodně hrdí a ukazuje, že jsme na správné cestě. Naší ambicí je však být ještě lepší v ostatních zkoumaných oblastech, uvádět ještě větší množství dat, abychom dosáhli dalšího zvýšení ratingu, a to vždy s ohledem na klimatické cíle.

26.01.2023