CDP ocenjevanje B za RCG

Skupina ÖBB Rail Cargo Group (RCG) je bistveno izboljšala svojo okoljsko uspešnost v enem izmed najbolj znanih in najpomembnejših ocenjevanj na svetu.

CDP - Carbon Disclosure Project - je neprofitna organizacija, ki ocenjuje podjetja, mesta, regije in države glede okoljske transparentnosti in ukrepov. V svetovnem merilu ocena velja za zlati standard okoljskega poročanja. Vlagatelji, podjetja, oblikovalci politik, akademiki in mediji uporabljajo podatke CDP, da se seznanijo s podatki in strategijami podjetij, povezanimi s podnebjem.

Cilj CDP je, da podjetja in tudi občine objavijo svoje okoljske podatke, kot so emisije toplogrednih plinov, ki škodujejo podnebju, in poraba vode. Na podlagi vprašalnikov, ki se izpolnjujejo prostovoljno, CDP zbira podatke in informacije, ki so ključni za oceno.

Od C na B

Kot trajnostni logistični steber evropskega gospodarstva je družba RCG večkrat odgovorila na vprašalnik in CDP predložila vse podatke, povezane s podnebjem - tokrat v obsežni in podrobni polni različici. Družba RCG je pri svoji zadnji udeležbi dosegla upoštevanja vreden rezultat C, ki se je zdaj lahko povečal na dober rezultat B. Tudi to je posledica znatnega povečanja na vprašanih področjih, npr. v kategorijah Governance in Scope 1, 2 in 3 emisije in verificiranje (ocena A) ter procesi upravljanja tveganj (ocena A-).

Od B na...?

Ocena B je rezultat, ki je vsekakor vreden pozornosti in kaže, da smo na pravi poti. Želimo pa postati še boljši tudi na drugih raziskovanih področjih in zabeležiti še večjo količino podatkov, da bi dosegli še višje ocene, pri čemer moramo vedno upoštevati podnebne cilje.

26.01.2023