Ocjena CPD-a: B za RCG

ÖBB Rail Cargo Group (RCG) značajno povećava svoj učinak na zaštitu okoliša u jednom od najpoznatijih i najznačajnijih ocjenjivanja svijeta.

CDP - Carbon Disclosure Project - neprofitna je organizacija koja ocjenjuje transparentnost okoliša i provedbene mjere tvrtki, gradova, regija i zemalja. Ovo ocjenjivanje je zlatni standard izvještavanja o okolišu u svijetu. Investitori, tvrtke, donositelji političkih odluka, znanstvenici i mediji koriste podatke CDP-a kako bi se informirali o klimatskim podacima i strategijama poduzeća.

Cilj CDP-a je da tvrtke i lokalna tijela objave svoje podatke o okolišu – kao što su emisije stakleničkih plinova štetnih za klimu i potrošnja vode. CDP prikuplja podatke i informacije koji su odlučujući za ocjenu putem upitnika koji se ispunjavaju na dobrovoljnoj osnovi.

S ocjene C na B

Kao održiva logistička okosnica europskog gospodarstva, tvrtka RCG je ponovno odgovorila na upitnik i CPD-u dostavila sve podatke vezane uz klimu – ovoga puta u opsežnoj i detaljnoj potpunoj verziji. Na prošlom je sudjelovanju RCG ostvario respektabilan rezultat C, koji je sada uspio podići na dobar rezultat B. To se može pripisati značajnom poboljšanju u ispitanim područjima, npr. u kategorijama Governance (Poduzetništvo) kao i Scope 1, 2 und 3 Emissionen und Verifizierung (Opseg 1, 2 i 3 Emisije i verifikacija) (ocjena A) te Risikomanagementprozesse (Procesi upravljanja rizicima) (ocjena A-).

S ocjene B na...?

Ocjena B je rezultat s kojim se definitivno možemo hvaliti te pokazuje da smo na dobrom putu. Međutim, naša je ambicija da postane bolji i u ostalim ispitanim područjima, prijaviti još veću količinu podataka kako bismo postigli još veće povećanje ocjene i to sve s ciljevima vezanima za klimatske promjene pred očima.

26.01.2023