Ranking CDP: B dla RCG

ÖBB Rail Cargo Group (RCG) znacząco podnosi swoje wyniki w zakresie ochrony środowiska w jednym z najbardziej znanych i najważniejszych rankingów na świecie.

Carbon Disclosure Project (w skrócie CDP) to organizacja non-profit, która w swoich ratingach zajmuje się oceną firm, miast, regionów i krajów pod kątem przejrzystości środowiskowej oraz działań podejmowanych na rzecz środowiska. Z perspektywy globalnej ocena jest standardem używanym do celów raportowania środowiskowego. Inwestorzy, firmy, decydenci polityczni, naukowcy i media wykorzystują dane CDP, aby dowiedzieć się o danych dotyczących klimatu i strategiach firm.

Celem CDP jest osiągnięcie stanu, w którym firmy i gminy publikują swoje dane środowiskowe zawierające informacje, takie jak szkodliwe dla klimatu emisje gazów cieplarnianych i zużycie wody. CDP gromadzi dane i informacje decydujące o ocenie za pomocą ankiet, które są wypełnianie dobrowolnie.

Z C na B

Grupa RCG będąca zrównoważonym kręgosłupem logistycznym europejskiej gospodarki, ponownie udzieliła odpowiedzi na zadane pytania w obszernym kwestionariuszu i przesłała CDP wszystkie dane liczbowe związane z klimatem. Ostatnim razem RCG uzyskała dobry wynik C, który teraz można było polepszyć na B. Wynika to z kolei ze znacznych wzrostów w kwestionowanych obszarach, np. w kategoriach Zarządzanie oraz Zakres 1, 2 i 3 Emisje i weryfikacja (ocena A) i Procesy zarządzania ryzykiem (ocena A-).

Z B na ...?

Ocena B to wynik, na który zdecydowanie warto zwrócić uwagę i który pokazuje, że jesteśmy na dobrej drodze. Naszą ambicją jest jednak, aby stać się jeszcze lepszym w pozostałych badanych obszarach, rejestrować jeszcze więcej danych, aby osiągnąć jeszcze lepszą ocenę i to zawsze z myślą o celach klimatycznych.

26.01.2023