Çevre ve iklim koruma – Çevre rahat bir nefes alıyor

Demiryolları üzerinde taşıdığımız her ton malzeme ile çevrenin yeniden daha rahat bir nefes almasını sağlıyoruz. Bunu yalnızca Avusturya’da değil, çok daha ötesine uzanan bir bölgede yapıyoruz. Bunlar, önümüzdeki nesiller için değer yaratmak üzere yerine getirilen bugünün görevleri.

Sessiz raylar inisiyatifi

Raylı yük taşımacılığını daha sessiz bir hale getirmek için tüm çabayı göteriyor ve bu doğrultuda, faaliyette olan yük vagonlarımızı yeni, sessiz tabanlar ile donatıyoruz.

Enerji kaynağı: %100 yeşil demiryolu akımı

Demiryolu yük taşımacılığı, en sürdürülebilir kara taşımacılığı seçeneklerinden biridir. Çevre dostu raylı taşımacılık hizmetleri sayesinde günlük olarak sağlanan emisyon tasarrufları buna önemli derecede katkı sağlıyor. Yüklerin kamyon yerine tren ile taşındığı her seferde yüksek miktarda emisyon tasarruf ediliyor. Rail Cargo Group bunun ötesinde, Avusturyai %100 yeşil demiryolu akımı ile sunuyor, tabii ki güvenilir ve çevre dostu olarak.

Finansal iklim katkısı olan depo yerleri

RCG, Lenzing ve Viyana Freudenau konumları için sera gazı salınımlarını tespit ediyor, sürekli olarak azaltıyor ve artık kaçınılmaz emisyonları iklim koruma projeleri vasıtasıyla dengeliyor.

Atık yönetimi

Atıkların sürdürülebilir, yasalara uygun ve iklim dostu bir şekilde değerlendirilmesi için atık yönetimi ve lojistik alanlarındaki yetkinliğimize güveniyoruz.

Emisyon hesaplaması

Her bir trenle daha yeşil bir çevre: İş modelimiz kendiliğinden sürdürülebilir bir yapıya sahiptir. Çünkü yükler, trenler ile taşındıkça daha yeşil bir çevre elde ederiz. Bunun arkasında yatan prensip oldukça kolay. Demiryolları üzerinde taşıdığımız her bir ton malzeme ile her kilometrede çevre korunur. Çünkü raylı yük taşımacılığı, karayolu yük taşımacılığına göre çok daha az emisyona neden olur.

1 Ocak 2024'den bu yana lojistik müşterilerimiz tarafından tasarruf edilen karbondioksit*

2301322 t

Hesaplayıcımız bir bakışta ve gerçek zamanlı olarak bu yıl kadar karbon (eq) tasarrufu yapıldığını bir bakışta ve gerçek zamanlı olarak gösteriyor. Her bir yük taşıması ile elde edilen karbon (eq) tasarrufunun toplamı canlı sayaçta büyüyor.

* İş ortaklarımız ile birlikte sunduğumuz, transit ve Avusturya içi raylı yük taşımacılığı hizmetleri sayesinde, her sene Avrupa'da yaklaşık 2,3 milyon ton karbon (eq) tasarrufu sağlıyoruz.

Bildirimler, rotalara özgü RCG verilerine ve ilgili ülkeye özgü enerji karışımına bağlı olarak EcoTransIT-World ile yapılan yük bazındaki hesaplamalara dayanır. EcoTransIT-World**, yük taşımacılığının çevreye olan etkilerini enerji tüketimi ve yük taşımalarının emisyonları bakımından tanımlar.

** EcoTransIT World dünya çapındaki herhangi bir yük taşımacılığının enerji tüketiminin ve çevresel emisyonların hesaplanmasına yönelik, kamuya açık, lojistik alanında uluslararası olarak tanınan bir araçtır. Her bir taşımanın enerji ihtiyacının ve emisyonlarının tespit edilmesi; yük, enerji hattı, rota uzunluğu, yük dağılımı, öncesindeki ve sonrasındaki süreçler, yükleme faktörü ve kullanılan vagonların boş sürüş oranı temelindeki ilgili bir algoritma üzerinden gerçekleşiyor. Farklı taşıma araçları, ülkeye özgü elektrik karışımları ve araç tüketim eğrilerinin emisyon faktörlerini içeren bir veri tabanı, taşıma parametreleri ile beraber emisyonların hesaplama temelini veriyor.

İklim koruyucular için çevre sertifikası

Demiryolları üzerinde taşıdığımız her ton yeşil geleceğe giden yolda bir adımdır. Bu adımın tam olarak büyüklüğünü, çevre sertifikamız göstermektedir. TÜV Süd tarafından yapılan emisyon bilgilendirmesinde raylar üzerindeki sürdürülebilir taşımacılığın karayolu taşımacılığına kıyasla kaç ton CO2 tasarrufu sağladığını ayrıntılı olarak görebilirsiniz.

Daha fazla bilgi için okuyun