Zaštita okoliša i klime – okoliš duboko diše

Sa svakom tonom prevezenom željeznicom, osiguravamo da okoliš može duboko disati. I to ne samo u Austriji, već i šire. To su zadaci današnjice, kako bi se stvorila vrijednost za buduće generacije.

Inicijativa "Tihe šine"

Činimo sve da željeznički teretni saobraćaj bude tiši i stoga sve naše teretne vagone koji su u pogonu opremamo novim, tihim kočnim blokovima.

Porijeklo energije: 100 % zelena vučna struja

Željeznički teretni transport je jedna od najodrživijih opcija kopnenog transporta.  Tome značajno doprinose uštede emisija gasova koje su svakodnevno moguće zahvaljujući ekološki prihvatljivim uslugama željezničkog transporta. Svaki put kada se roba transportuje vozom umjesto kamionom, štede se velike količine emisije gasova. Pored toga, Rail Cargo Group ima vlastitu vuču sa 100 % zelenom vučnom strujom u Austriji. Definitivno pouzdano i dobro za okoliš.

Skladišne lokacije uz financijski doprinos klimi

Za lokacije Lenzing i Wien Freudenau, RCG bilježi emisije stakleničkih plinova, kontinuirano ih smanjuje i sada neutralizira neizbježne emisije kroz projekte zaštite klime.

Upravljanje otpadom

Za održivo, zakonom propisano i klimatski prilagođeno postupanje s otpadom, oslanjamo se na složenu stručnost u područjima upravljanja otpadom i logistike.

Kalkulator emisije gasova

Korak po korak postaje zelenije: Naš poslovni model je sam po sebi održiv. Jer što više robe putuje vozom, to manje zagađujemo okoliš. Princip koji stoji iza toga je vrlo jednostavan. Na svakom kilometru, sa svakom tonom koja se preveze željeznicom, okoliš je zaštićen. Za razliku od drumskog teretnog transporta, željeznički teretni transport uzrokuje višestruko manje emisije gasova.

Naši klijenti su od januara 2023.godine uštedjeli na emisiji CO2 *

2301322,01 t

Naš kalkulator pokazuje na prvi pogled i u realnom vremenu koliko je CO2 već izbjegnuto 2023. Sa svakim transportom robe, ukupan broj u živom tikeru se povećava za količinu ušteđenog CO2.

Uslugama željezničkog teretnog transporta koje obavljamo kroz Austriju i unutar nje sa našim partnerima, smanjujemo emisiju štetnih gasova za više od 1,9 milion tona CO2 godišnje u Evropi.

Informacije se zasnivaju na proračunima pojedinačnih pošiljki sa EcoTransIT-World-om, na osnovu podataka RCG-a specifičnih za određenu relaciju i energetskog miksa za određenu zemlju: EcoTransIT-World ** identifikuje uticaj teretnog transporta na životnu sredinu u smislu potrošnje energije i emisija iz teretnog transporta.

** EcoTransIT World je javno dostupan alat koji je međunarodno priznat u logističkoj industriji za izračunavanje potrošnje energije i ekoloških emisija bilo kojeg globalnog teretnog transporta. Potreba za energijom i emisije svakog transporta određuju se pomoću odgovarajućeg algoritma na osnovu tereta, nosioca energije, dužine rute, raspodjele tereta, procesa uzvodno i nizvodno, faktora opterećenja i broja praznih vožnji u korištenim vagonima. Baza podataka sa faktorima emisije iz različitih vidova transporta, mješavinama električne energije specifičnim za pojedine zemlje i krivuljama potrošnje vozila, zajedno sa transportnim parametrima daje osnovu za naše proračune emisija.

Ekološki certifikat za čuvare klime

Svaka tona prevezena željeznicom je korak ka zelenoj budućnosti. Naš ekološki certifikat tačno pokazuje koliki je ovaj korak. U izvještaju o emisijama koje je pregledao TÜV Süd, možete detaljno vidjeti koliko je tona CO2 vaš održivi željeznički transport uštedio u odnosu na drumski transport.

Pročitajte više o tome