Ochrona środowiska & klimatu – środowisko odpoczywa

Z każdą toną, którą przewozimy koleją, zapewniamy, że środowisko znów może swobodnie oddychać. I to nie tylko w Austrii, ale daleko poza nią. To są zadania dnia dzisiejszego, aby tworzyć wartości dla pokoleń.

Inicjatywa „ciche tory”

Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby ruch kolejowy był cichszy i dlatego wyposażamy wszystkie używane przez nas wagony towarowe w nowe, ciche podwozia.

Pochodzenie prądu: 100 % „zielonego“ prądu

Transport kolejowy to jedna z najbardziej zrównoważonych opcji transportu lądowego. Istotny wkład w to mają oszczędności emisji, które są możliwe każdego dnia dzięki przyjaznym dla środowiska usługom transportu kolejowego. Za każdym razem, kiedy towary są przewożone koleją, a nie ciężarówką, oszczędzane są duże ilości emisji. Ponadto Rail Cargo Group w Austrii która w  100% wykorzystuje „zielony” prąd trakcyjny. Z pewnością niezawodny i dobry dla środowiska.

Lokalizacje magazynów z wpływem na klimat finansowy

W Lenzing i Wiedeń Freudenau RCG rejestruje emisje gazów cieplarnianych, stale je redukuje, a teraz kompensuje nieuniknione emisje poprzez projekty ochrony klimatu.

Gospodarka odpadami

Aby zapewnić zrównoważone, zgodne z prawem i przyjazne dla klimatu postępowanie z odpadami, opieramy się na kompleksowej wiedzy w zakresie gospodarki odpadami i logistyki.

Obliczanie emisji

Pociąg za pociągiem i jest coraz bardziej ekologicznie: Nasz model biznesowy jest sam w sobie zrównoważony. Ponieważ im więcej towarów jest transportowanych koleją, tym jest coraz bardziej ekologicznie. Zasada działania jest bardzo prosta. Z każdym kilometrem i z każdą przewiezioną przez transport kolejowy toną towaru chronione jest środowisko. Ponieważ kolejowy transport towarowy powoduje znacznie mniej emisji substancji szkodliwych niż drogowy transport towarowy.

Zaoszczędzone przez naszych klientów logistycznych emisje od 1 stycznia 2023 r. *

2301322,01 t

Nasz kalkulator emisji pokazuje od razu i w rzeczywistym czasie, o ile już zredukowano emisję CO2(eq) w roku 2023 r. Z każdym transportem towarów podwyższa się suma w kalkulatorze działającym „na żywo” o każdorazowo zredukowaną ilość CO2(eq).

* Dzięki zrealizowanym przez i na terenie Austrii z naszymi partnerami kolejowym usługom transportowym oszczędzamy rocznie w Europie ok. 1,9 milionów ton CO2(eq).

Dane pochodzą z kalkulacji opartych na pojedynczych przesyłach i przeprowadzonych przy zastosowaniu EcoTransIT-World na bazie charakterystycznych danych przedsiębiorstwa RCG i właściwym charakterystycznym dla danego kraju połączeniu energii: EcoTransIT-World** identyfikuje wpływ na środowisko transportu towarów w odniesieniu do zużycia energii oraz emisji spowodowanych przez transport towarów.

** EcoTransIT World jest powszechnie dostępnym narzędziem, uznawanym na całym świecie w branży logistycznej, służącym do obliczania zużycia energii i emisji do środowiska dowolnego globalnego transportu towarowego. Zapotrzebowanie na energię i emisje każdego transportu są określane przy użyciu odpowiedniego algorytmu opartego na transporcie, źródle energii, długości trasy, lokacji frachtu, procesach poprzedzających i następczych, współczynniku obciążenia i proporcji pustych przebiegów używanych wagonów . Baza danych zawierająca współczynniki emisji dla różnych rodzajów transportu, łączenia różnych źródeł energii elektrycznej dla poszczególnych krajów i krzywych zużycia pojazdów, w połączeniu z parametrami transportu, stanowi podstawę do obliczania emisji.

Certyfikat środowiskowy dla chroniących klimat

Każda tona przewieziona koleją to krok w kierunku ekologicznej przyszłości. Nasz certyfikat środowiskowy pokazuje dokładnie, jak duży jest to krok. W raporcie emisji certyfikowanym przez TÜV Süd można szczegółowo sprawdzić, ile ton CO2 zaoszczędził zrównoważony transport kolejowy w porównaniu z transportem drogowym.

Więcej informacji