Varstvo okolja & podnebja – okolje zadiha

Z vsako tono, ki jo prepeljemo po železnici, skrbimo za to, da lahko okolje ponovno zadiha. In ne samo v Avstriji, temveč daleč prek njenih meja. To so naloge današnjega dne, s katerimi ustvarjamo vrednote za generacije.

Iniciativa Tihe tračnice

Prizadevamo si, da bi naredili železniški tovorni promet tišji ter zato vse tovorne vagone, ki obratujejo, opremljamo z novimi, tihimi zavornjaki.

Izvor pogonske energije: 100 % zelena električna energija za železnice

Železniški tovorni promet je ena izmed najbolj trajnostnih možnosti kopenskega prometa. K temu pomembno prispevajo prihranki emisij, ki jih vsak dan omogočajo okolju prijazne storitve železniškega prometa. Vsakokrat, ko se tovor prevaža po železnici namesto s kamioni, se prihranijo velike količine emisij. Poleg tega vozi skupina Rail Cargo Group v Avstriji na 100 % zeleno električno energijo za železnice. Varno, zanesljivo in dobro za okolje.

Lokacije skladišč s prispevkom k finančni klimi

Za lokaciji Lenzing in Dunaj Freudenau RCG evidentira izpust toplogrednega plina, tega neprekinjeno zmanjšuje ter s projekti za varovanje okolja sedaj kompenzira neizogibne emisije.

Gospodarjenje z odpadki

Za trajnostno, pravno varno in okolju prijazno gospodarjenje z odpadki stavimo na združevanje kompetenc na področjih gospodarjenja z odpadki in logistike.

Izračun emisij

Vlak za vlakom in vse bo bolj zeleno: Naš poslovni model je sam po sebi trajnosten. Več blaga, kot ga potuje po železnici, bolj zelena je železnica. Načelo je zelo preprosto. Na vsakem kilometru, z vsako tono, ki jo prepeljemo po železnici, prizanašamo okolju. Kajti tovorni promet po železnici, za razliko od cestnega tovornega, prometa povzroča mnogo manj emisij.

Emisije CO2, ki so jih stranke naših logističnih storitev prihranile od 1. januarja 2023 *

2301322,01 t

Naš kalkulator za emisije na prvi pogled in v realnem času jasno kaže, koliko emisij CO2(eq) smo v letu 2023 že preprečili. Z vsakim transportom tovora se skupni znesek v sprotnem prikazu poveča za ustrezno količino prihranjenega CO2(eq).

* S storitvami tovornega prometa po železnici, ki ga skupaj z našimi parnerji izvajamo v tranzitu preko Avstrije in znotraj nje, v Evropi letno prihranimo pribl. 1,9 mio. ton CO2(eq).

Navedbe temeljijo na kalkulacijah z EcoTransIT-World, ki se nanašajo na posamezno pošiljko, na podlagi podatkov RCG, specifičnih za določeno relacijo in vsakokratne, za državo specifične, mešanice energijskih virov: EcoTransIT-World** identificira okoljske vplive tovornega prometa glede na porabo energije ter emisije tovornih transportov.

** EcoTransIT World je javno dostopno, v logistični panogi mednarodno priznano orodje za izračun porabe energije ter okoljskih emisij poljubnih transportov tovora po vsem svetu. Ugotavljanje potrebe po energiji in emisij vsakega posameznega transporta se izvaja prek ustreznega algoritma na podlagi tovora, nosilca energije, dolžine poti, alokacije tovora, predhodnih in nadaljnjih procesov, faktorja nakladanja ter deleža praznih voženj uporabljenih vagonov. Baza podatkov z emisijskimi faktorji različnih nosilcev prometa, za državo specifične mešanice virov energije ter krivulje porabe za vozila dajejo v povezavi s transportnimi parametri podlago za izračun emisij.

Okoljski certifikat za varuhe podnebja

Vsaka tona, transportirana po železnici, je korak k zeleni prihodnosti. Naš okoljski certifikat pa kaže, kako velik je točno ta korak. V poročilu o emisijah, ki ga je potrdila ustanova TÜV Süd, si lahko podrobno ogledate, koliko ton CO2 je vaš trajnostni transport po železnici prihranil v primerjavi s transportom po cesti.

Preberite več o tem