Naši udjeli u Slovačkoj

Rail Cargo Carrier - Slovakia s.r.o.

Rail Cargo Group sa svojim željezničkim prijevozničkim poduzećem Rail Cargo Carrier - Slovakia s.r.o. i svojom pouzdanom logističkom ponudom osnažuje industrijska središta u Slovačkoj. Iako je fokus na vuči i last-mile uslugama na RCG terminalima Bratislava i Zilina, kao transzitna zemlja Slovačka je žila kucavica za prijevoze između Mađarske i Češke.

Podaci o društvu

 • Sjedište društva

  SK-82105 Bratislava, Lúčna 2

 • Vodstvo društva

  Adam Gastan
  Michal Stanko

 • Certifikati

  ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
  SMS EU RL 2004/49/EG & §39 EisbG

 • Matični broj društva (trgovački sud)

  44 453 949

 • OIB

  SK 2022713528

 • Bankovni podaci

  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
  IBAN: SK79 1111 0000 0010 4469 8003, BIC: UNCRSKBX

Technical Services Slovakia s.r.o.

Technical Services Slovakia s.r.o. je nadležni centar za održavanje, potrebne popravke, prepravke, saniranja I revizije svih vrsta vagona i njihovih komponenti. Navedene usluge su kamen temeljac pouzdane servisne mreže u jugoistočnoj Europi te nas čine neazobilaznim partnerom za željeznička prijevoznička poduzeća.

Usluge, Links & Downloads

Podaci o društvu

 • Sjedište društva

  SK-91701 Trnava

 • Vodstvo društva

  Peter Kobylik

 • Certifikati

  ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

 • Matični broj društva (trgovački sud)

  44565381