Нашите дружества в Словакия

Rail Cargo Carrier - Slovakia s.r.o.

Със собственото си предприятие за товарен железопътен транспорт Rail Cargo Carrier - Slovakia s.r.o. и с богатия набор от логистични услуги Rail Cargo Group подкрепя словашките индустриални средища. Въпреки че фокусът е върху дейностите с теглителна сила и услугите в последната миля в терминалите на Rail Cargo Group в Братислава и Жилина, в ролята си на транзитна страна Словакия формира един вид средище за транспорта между Унгария и Чехия. 

Услуги, линкове & Изтегления

Данни за предприятието

 • Седалище на фирмата

  SK-82105 Bratislava, Lúčna 2

 • Фирмено ръководство

  Adam Gastan
  Michal Stanko

 • Сертифицирана по

  ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
  SMS EU RL 2004/49/EG & §39 EisbG

 • Номер във фирмения регистър

  44 453 949

 • УИН (UID)

  SK 2022713528

 • Банкови данни

  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
  IBAN: SK79 1111 0000 0010 4469 8003
  BIC: UNCRSKBX

Rail Cargo Operator - CSKD s.r.o.

Rail Cargo Operator - CSKD s.r.o. с клон в Словакия предлага комбинирани превози до и от най-важните пристанища в Европа. С широкообхватната мрежа и високоефективните TransFER връзки, ние сме специализирани в превозите от и до германските пристанища Бремерхафен и Хамбург, словенското пристанище Копер, адриатическото Триест, хърватското Риека и полското Гданск. Чрез ефективната свързаност с морските пристанища, като врата за задгранични превози от и за Китай, ние свързваме не само страните от Западна, Южна и Югоизточна Европа, но и икономическите пазари в азиатския регион. Освен това ние управляваме четири контейнерни терминала: в Братислава, Кошице, Ружомберок и Жилина – с нашите терминални услуги осигуряваме цялостни логистични решения от край до край. Не на последно място предлагаме продажба на контейнери.

Услуги, линкове & Изтегления

 

Данни за предприятието

 • Клонове

  SK-1001 Žilina, Bratislavská cesta 60

 • Управител на клон

  Adam Gastan

 • Сертифицирана по

  ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, AEOC

 • Номер във фирмения регистър

  46 850 961

 • УИН (UID)

  SK 4020385655

 • Банкови данни

  UniCredit Bank Slovakia a. s.
  Account: 1426159048 / 1111
  IBAN: SK30 1111 0000 0014 2615 9048
  SWIFT: UNCRSKBX

Technical Services Slovakia s.r.o.

Technical Services Slovakia s.r.o. е компетентният център за професионална поддръжка, неотложни ремонти, преустройство, саниране и проверка на всички видове товарни вагони и техните компоненти. Предлаганите тук услуги поставят основата на една благонадеждна мрежа от технически услуги в Югоизточна Европа и по този начин ни превръщат в неизменен партньор за дружествата, занимаващи се с железопътен транспорт. 

Услуги, линкове & Изтегления

Данни за предприятието

 • Седалище на фирмата

  SK-91701 Trnava

 • Фирмено ръководство

  Peter Kobylik

 • Сертифицирана по

  ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

 • Номер във фирмения регистър

  44565381