Отдаване под наем и продажба на вагони

Отдаване под наем или продажба – с нашите товарни вагони ние свързваме света на товарния транспорт.

С флот от около 25.000 товарни вагона от различни видове Rail Cargo Group разполага с правилната транспортна инфраструктура в 18 европейски страни. Пакетното управление на вагони позволява ефективно използване и още по-ефективно администриране и управление на всички вагони. Това ни позволява да предоставяме прецизни логистични решения.

Гамата от услуги се простира от доставка, отдаване под наем и депо на налични вагони до управление на повредени вагони и рециклиране на вагони. Специалното предимство за Вас: Ние поемаме целия риск за капацитета.

Вашите предимства

Наем 

  • Можете да наемете нашите вагони за краткосрочен, средносрочен или дългосрочен период от време (поне 3 месеца).
  • Трансфер до уговорено място в уточнен час
  • Пазарно и рентабилно ценообразуване

Покупка

  • Изберете от разнообразен вагонен парк
  • Атрактивните цени на вагоните отговарят на Вашите индивидуални нужди по отношение на използването на вагона и бюджета