Društveno odgovorno poslovanje - CSR / Okoliš

Naše odgovornosti mi shvatamo ozbiljno. Odgovornost prema ljudima, društvu i okolišu. Na taj način stvaramo vrijednosti za buduće generacije.

Kao lider u pružanju usluga željezničke logistike, naš fokus nije samo na konkurentnosti, već i na vrijednosti. Odgovorno djelovanje u skladu sa okolinom i društvom, smatramo kao važan princip za dugoročan ekonomski uspjeh.

Kao priznanje našim mjerama Korporativne društvene odgovornosti (CSR), u 2021. godini dodijeljen nam je status „Gold“ od strane EcoVadisa, međunarodne platforme za ocjenjivanje, koja procjenjuje 75.000 kompanija u pogledu društveno odgovornog poslovanja.

Željeznica u službi zaštite okoliša

Pouzdano i dobro za okoliš

ÖBB je najveća kompanija u Austriji, koja radi na zaštiti okoliša. Uštede na emisji CO2, koje su svakodnevno moguće zahvaljujući željezničkom transportu, imaju značajan doprinos. Svaki put, kada Vašu robu prevozi željeznica, umjesto kamion, štedite značajnu količinu emisije CO2. Pored toga u Austriji ÖBB za uslugu vuče koristi 100 % ekološku struju. Tako se u poređenju sa kamionskim transportom u Austriji na emisiji CO2 naprave dodatne uštede.

Naši klijenti su od januara 2020.godine uštedjeli na emisiji CO2 *

1851419 t

Na našem CO2-brojaču možete vidjeti koliko je emisije CO2 sprječeno već u januaru 2020.godine. Svakim transportom tereta povećava se suma na CO2-brojaču.

Željezničkim teretnim prometom kroz i u Austriji sa našim partnerima svake godine uštedimo oko 1,9 miliona tona CO2.

Podaci se temelje na kalkulacijama vezanim uz pojedinačne pošiljke sa EcoTransIT-World, a temelje se na RCG podacima specifičnim za odnos: EcoTransIT-World ** identificira utjecaj teretnog prometa na okoliš sa obzirom na potrošnju energije i emisije iz teretnog prometa.

Voz po voz, postajemo sve zeleniji

Našim efikasnim logističkim rješenjima ne samo da podržavamo rad industrijskog motora, već osiguravamo i opskrbu trgovine, a time i stanovništva. Sa svakom tonom koju prevozimo željeznicom osiguravamo da okolina može lakše disati. I to ne samo u Austriji, nego i šire. Ovo su današnji zadaci stvaranja vrijednosti za buduće generacije. Zajedno s Europskom unijom radimo sve što možemo da na planeti drastično umanjimo negativne efekte teretnog prometa. Zbog toga smo osnovali Rail Freight Forward – koaliciju evropskih željezničkih kompanija za teretni promet. Sa ciljem prelaska sve većeg olumena roba sa cestovnog na prijevoz željeznicom i time povećavanja modalnog udjela željezničkog teretnog prometa na 30% do 2030.godine.

** EcoTransIT World je javno dostupan, međunarodno priznat alat u logističkoj branši za izračunavanje potrošnje energije i emisije u okolinu bilo kojeg načina prijevoza tereta. Energetske potrebe i emisije svakog prijevoza određuju se korištenjem odgovarajućeg algoritma koji se temelji na teretnom prometu, izvoru energije, dužini rute, lokaciji tereta, procesima koji prethode transportu, faktoru utovara i broju praznih prevoza korištenih vagona. Baza podataka sa faktorima emisije iz različitih vidova transporta, mješavinama električne energije za pojedinu zemlju i krivuljama potrošnje vozila u kombinaciji sa prometnim parametrima, daju osnovu za kalukaciju emisija.

Okoliš diše

Naš poslovni model je održiv sam po sebi, jer što više vaše robe putuje željeznicom, to zeleniji postaje okoliš. Princip koji stoji iza njega je vrlo jednostavan. Svaki kilometar, sa svakom tonom koja se prevozi željeznicom, štiti okoliš. Za razliku od cestovnog teretnog prijevoza, željeznički prijevoz stvara 40 puta manje CO2. (Vrijednosti važeće u Austriji za kamion prosječne nosivosti).

Pokretač privrede

Sa stopostotnom preciznošću i pouzdanošću našoj kompaniji osiguravamo, ne samo ekonomski uspjeh, već i temelj za kičmu ekonomije. Stvaramo osnovu da osiguramo našim klijentima odlučujuću konkurentsku prednost na tržištu.

Društvena odgovornost

Naše poslovanje počiva na odgovornosti. Kao poslodavac verujemo svojim zaposlenima i kao jedna od najvećih kompanija za provođenje obuke ulažemo, ne samo u svoju mladost, već, prije svega, u našu budućnost.