Корпоративна социална отговорност

Ние възприемаме сериозно нашата отговорност. Като водещо предприятие в сферата на железопътната логистика ние се фокусираме не само върху конкурентноспособността, но и върху ценностната система. Отговорните действия в унисон с околната среда и обществото са нашият основен принцип за дългосрочен успех на дружеството.