Pięć lat TransFER Linz–Duisburg–Wels

Rozwiązanie transportowe dla ładunków wagonowych, ale także kontenerów, pomiędzy Austrią a Niemcami – z powodzeniem od pięciu lat na torach.

ÖBB Rail Cargo Group (RCG) przewozi wszystkie rodzaje towarów w konwencjonalnych wagonach i kontenerach łącznie z transportami towarów niebezpiecznych (RID) w sposób przyjazny dla klimatu i bez przerwy pomiędzy Górną Austrią a obszarem przemysłowym regionu Renu i Ruhry. Połączenia antenowe są możliwe z całym obszarem Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej.

Więcej o tym TransFER

Zaczęło się w 2018 roku od trzech cotygodniowych kursów w obie strony, które od tego czasu zostały zwiększone do sześciu ze względu na duże zapotrzebowanie. Cały TransFER przebiega w trakcji należącej do RCG z czasem transportu wynoszącym zaledwie 20 godzin. Głównymi ilościami od zawsze były towary z przemysłu chemicznego i stalowego. Inne zalety tego połączenia TransFER: kompleksowe dodatkowe usługi spedycyjne, takie jak możliwości przeładunkowe, logistyka magazynowa, obsługa celna, uszkodzone wagony i zarządzanie kryzysowe. W 2022 r. TransFER Linz–Scandinavia–Wels został włączony do głównego szlaku TransFER Linz–Duisburg–Wels – z Rheinkamp koło Duisburga można dodać towary do lub ze Skandynawii.

TransFER Linz–Duisburg–Wels

06.04.2023