Pet godina TransFER Linz–Duisburg–Wels

Transportno rješenje za vagone, ali i kontejnere, između Austrije i Njemačke - već pet godina uspješno na šinama.

ÖBB Rail Cargo Group (RCG) prevozi sve vrste robe u konvencionalnim vagonima i kontejnerima, uključujući transport opasne robe (RID), na klimatski prihvatljiv način u stalnoj vezi između Gornje Austrije i industrijskog područja Rajne- Ruhr regiona. Mogućnost povezivanja antenskim vezama sa čitavim područjem srednje i jugoistočne Evrope.

Više o ovom TransFER-u

Počelo je 2018. sa tri nedjeljne povratne ture, koje su sada povećane na šest zbog velike potražnje. Cijeli TransFER radi na vlastitoj vuči RCG-a s tranzitnim vremenom od samo 20 sati. U najvećim količinama je uvijek bila roba iz hemijske industrije i industrije čelika. Ostale prednosti ove TransFER veze: sveobuhvatne dodatne usluge špedicije kao što su opcije pretovara, logistika skladišta, carinska služba, logistika za oštećene vagone i upravljanje hitnim situacijama. 2022. godineTransFER Linz–Scandinavia–Wels je integriran putem glavne linije TransFER Linz–Duisburg–Wels – iz Rheinkampa kod Duisburga postoji opcija uvođenja dodatnih količina u ili iz Skandinavije.

TransFER Linz–Duisburg–Wels

06.04.2023