Pět let spoje TransFER Linz–Duisburg–Wels

Řešení přepravy vozových zásilek, ale i kontejnerů mezi Rakouskem a Německem - již pět let úspěšně na kolejích.

ÖBB Rail Cargo Group (RCG) přepravuje všechny druhy zboží v konvenčních vagonech a kontejnerech včetně přepravy nebezpečného zboží (RID) šetrně k životnímu prostředí a bez přestávky mezi Horním Rakouskem a průmyslovou oblastí Porýní-Porúří. Anténní spojení je možné s celou oblastí střední a jihovýchodní Evropy.

Více o tomto TransFERu

Začalo to v roce 2018 třemi týdenními zpátečními cestami, které se nyní kvůli vysoké poptávce zvýšily na šest. Celý TransFER jede ve vlastní trakci RCG a trvá pouhých 20 hodin. Hlavní objemy vždy tvořilo zboží z chemického a ocelářského průmyslu. Další výhody tohoto spojení TransFER: komplexní doplňkové spediční služby, jako jsou možnosti manipulace, skladová logistika, celní služba, poškozené vagóny a havarijní management. V roce 2022 byl TransFER Linz–Scandinavia–Wels integrován prostřednictvím hlavního běhu TransFER Linz–Duisburg–Wels – z Rheinkampu u Duisburgu lze objemy přidávat do nebo ze Skandinávie.

TransFER Linz–Duisburg–Wels

06.04.2023