Przewieźliśmy 1 mln ton zboża z Ukrainy

ÖBB Rail Cargo Group (RCG) przekroczyła w listopadzie granicę 1 miliona ton przetransportowanego zboża z Ukrainy. Kolejowy transport towarowy ma znaczenie systemowe.

RCG od marca intensywnie wspiera Ukrainę w zakresie usług transportowych i logistycznych produktów rolnych. Dzięki temu do końca listopada 2022 roku RCG przetransportowało już ponad milion ton zboża z Ukrainy do Europy Środkowej i Południowej. Według informacji, którymi dysponuje RCG, czyni to spółkę-córkę ÖBB zajmującą się transportem towarów europejskim liderem. Wielkość transportu wynosi od 100 000 do 150 000 ton miesięcznie. Są to głównie zboża i kukurydza, a następnie cukier i rzepak. Głównymi krajami importującymi są Węgry i Niemcy, a następnie Włochy i Austria. Ilości i przepływy towarów od marca są przedstawione na ilustracji. 

Kolejowy transport towarowy ma znaczenie dla zaopatrzenia i systemu

Ukraina jest największym producentem rolnym w Europie – dlatego eksport rolny jest ważny dla całego kontynentu i nie tylko. Transport kolejowy okazał się niezawodną alternatywą nawet po wznowieniu transportu morskiego, a popyt jest nadal wysoki. Kolejowy transport towarowy udowodnił swoje systemowe znaczenie dla utrzymania bezpieczeństwa dostaw w licznych kryzysach międzynarodowych. 

15.12.2022