1 mio. ton žita transportiranega iz Ukrajine

Skupina ÖBB Rail Cargo Group (RCG) je novembra s pošiljkami žita iz Ukrajine presegla mejo 1 milijona ton. Železniški tovorni promet je pomemben za sistem

RCG od marca intenzivno podpira Ukrajino s transportnimi in logističnimi storitvami za kmetijske proizvode Do konca novembra 2022 je RCG iz Ukrajine v Srednjo in Južno Evropo tako transportirala že več kot milijon ton žita. Po podatkih, ki jih ima RCG, je tako hčerinsko podjetje ÖBB za tovorni promet vodilno v Evropi. Obseg transporta znaša med 100.000 do 150.000 tonami na mesec. Pri tem gre v glavnem za žita in koruzo, ki jihm sledita sladkor in oljna ogrščica. Glavni prevzemni državi sta Madžarska in Nemčija, sledijo Italija in Avstrija. Količine in tokovi blaga od marca dalje so prikazani v grafu. 

Železniški tovorni promet je pomemben za oskrbo in sistem

Ukrajina je največja proizvajalka kmetijskih proizvodov v Evropi, zato je izvoz kmetijskih proizvodov pomemben za celotno celino in širše. Transport na železnici se je izkazal za zanesljivo alternativo tudi po ponovni vzpostavitvi pomorskega prometa, povpraševanje pa ostaja nespremenjeno veliko. Železniški tovorni promet je v številnih mednarodnih krizah dokazal svoj sistemski pomen za ohranjanje zanesljivosti oskrbe. 

15.12.2022